Amb data 30 de Novembre de 2021 s’ha publicat la concessió de subvencions destinades a entitats o persones per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021.

La nostra entitat ha rebut per a fer Accions de difusió i sensibilització l’import de 5993,82 € de la Diputació de Tarragona.

Gràcies a aquesta aportació durant l’any 2021 hem pogut realitzar les següents activitats, en gran part subvencionades per la Diputació:

Diari de Tarragona: Banner publicitari.

TAC 12: Anunci per tal de sensibilitzar, fer difusió i publicitat.

Material per a desenvolupar les formacions i l’organització de les activitats.

Col.laboració amb la cooperativa El Far per a la planificació de l’estratègia comunicativa i de publicitat

Formacions voluntariat mentor per a sensibilitzar arrel de la mentoria social i la transofrmació social.

 

Moltes gràcies pel vostre suport