Emociona’t amb idees innovadores en la realització de projectes socials amb un enfoc creatiu, per la mentoria social i l’acció transformadora

El voluntariat és l’eix vertebrador de l’Associació Quilòmetre Zero. Sense aquest, no podriem desenvolupar els diferents projectes socials i transformadors per contribuir en una societat millor, més cohesionada i en igualtat d’oportunitats per a totes les persones, en especial, els infants i joves.

Parlem d’un voluntariat “Quilòmetre Zero”, amb projectes socials que volen contribuir a millorar les realitats socials que ens envolten al nostre territori.

Segons la llei catalana, el Voluntariat és el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que compleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

La solidaritat més a prop 

Coneix de prop les activitats i l’experiència dels mentors/es i mentorats/des de l’última edició del projecte Rossinyol  (2019-2020)