• El jovent no acompanyat que participa en projectes de mentoria millora el triple en referència a les seves aspiracions educatives

  • Els i les adolescents d’origen migrant mentorats participen fins a tres vegades més activament a les classes i redueixen la seva presència a les aules d’acollida a la meitat

Nota de premsa/Coordinadora Mentoria Social

13/04/2021

L’estudi APPlying Mentoring, dut a terme per investigadors de cinc universitats de l’Estat espanyol, prova l’eficàcia i parla dels beneficis de la mentoria social per a diversos grups de població migrada i refugiada. En termes generals, la recerca conclou que els projectes de mentoria analitzats afavoreixen la inclusió social de les persones migrades i refugiades, tot complementant el recolzament formal i administratiu dels centres educatius, els serveis socials i les entitats d’acollida.

L’estudi, realitzat amb l’impuls de la Fundació “la Caixa” i amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, ha analitzat l’impacte de la mentoria en tres grups clau: l’adolescència d’origen migrant (amb els projectes Rossinyol i enTàndem), el jovent no acompanyat (amb el projecte Referents) i les persones adultes sol·licitants d’asil (amb el projecte de mentoria social del Programa Català de Refugi). En tots els casos, l’estudi demostra que les persones mentores ofereixen un recolzament molt rellevant en els moments de transició que viuen les persones mentorades i que suposen un risc important per a la seva salut mental.

El col·lectiu que mostra canvis més importants és el del jovent no acompanyat. Aquest col·lectiu millora significativament en salut mental, autoestima, resiliència i esperança en un futur millor. El jovent mentorat també millora el triple en referència a les seves aspiracions educatives, en comparació amb el jovent que no participa als projectes de mentoria. De les dades recollides a l’estudi se’n deriva la hipòtesi de que el potencial de millora del jovent no acompanyat es deu, per una banda, al fet que la intervenció del projecte Referents incorpora un acompanyament socioeducatiu de la relació de mentoria d’elevada intensitat i, d’altra banda, al fet que aquest col·lectiu parteix d’una situació d’alta vulnerabilitat que permet que els canvis siguin molt més notoris que en altres casos.

La investigació conclou, d’altra banda, que la mentoria social permet que diversos indicadors relacionats amb l’escolarització d’adolescents no empitjorin de forma significativa, evitant així que les seves trajectòries es debilitin de la mateixa manera que ho fan aquelles de les persones que no compten amb el suport d’una persona mentora. Igualment, el seu aprenentatge de la llengua es percep dues vegades millor que el de les persones que no reben la mentoria. El professorat d’aquest col·lectiu, a més, destaca que l’alumnat mentorat participa fins a tres vegades més activament a les seves classes i que redueixen la seva presència a les aules d’acollida a la meitat, en comparació amb l’alumnat que no rep la mentoria.

Pel què fa al col·lectiu de persones adultes sol·licitants d’asil, l’estudi ha provat que la mentoria social afavoreix el seu benestar socioemocional, tot complementant el recolzament formal i administratiu de les entitats d’acollida.

 

Les principals entitats implicades en la recerca han estat, per a l’anàlisi dels i les adolescents d’origent migrant, l’AFEV, amb el seu projecte enTàndem, Associació Quilòmetre Zero, Servei Solidari, SOS Racismo Guipuzkoa, Universitat Pública de Navarra i Universitat de Girona com a membres de la xarxa de projectes Rossinyol (Nightingale Network); Punt de Referència amb el projecte Referents, dirigit al jovent no acompanyat; i el projecte de mentoria social del Programa Català de Refugi de la Generalitat de Catalunya, dirigit a la població adulta sol·licitant d’asil.

La mentoria social és una eina d’intervenció social que promou la construcció de relacions entre persones que voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar suport a altres persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. Aquesta relació ve sempre motivada i supervisada per una persona professional.

 

Font imatge:  Projecte Referents/ Applying Mentoring